نویسندگان و شاعران

زندگینامه و شرح حال

زندگینامه

شرح زندگی نویسندگان و شاعران مشهور ایران و جهان

کتابهای در حال نشر

کتابهایی که در حال اخذ مجوز هستند

کتابهای ارسال شده برای اخذ مجوز

این کتابها مراحل پذیرش توسط فیبا را طی کرده اند و در دست اقدام برای اخذ مجوزمی باشند

کتاب های منتشر شده

کتابهایی که در این انتشارت مجوز نشر گرفته اند

این کتابها داری مجوز قانونی از فیبا هستند

و برای چاپ مجددهیچ مشکلی ندارند

فروشگاه کتاب

فروش انواع کتاب

بهنرین کتابهای روز

برای تهیه بترین کتابهای روز از فروشگاه دیدن فرمایید